top of page

Handknuten Meditations Mala

Mala är ett halsband av 108 pärlor av äkta naturmaterial så som frön, trä, eller ädla metaller och stenar. Ordet mala är sanskrit (ett indoariskt språk) och betyder radband och har använts i tusentals år inom traditioner som buddhism, hinduism och yoga. En mala används traditionellt för att repetera en positiv affirmation eller ett mantra längs med varje pärla för att komma till ett mer lugnande och andligt tillstånd, där du känner dig sammanlänkad med universum och allt som är.

bottom of page